Składki członkowskie

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTS składki członkowskie

powinny być opłacone w całości do końca czerwca danego roku.


Wysokość składki rocznej:

  • lekarze: 200,00 PLN
  • studenci i emeryci: 40,00 PLN

 

Składki prosimy wpłacać na konto:

PTS Zabrze Bank Śląski O/Zabrze  

65 1050 1588 1000 0002 0031 8483

  • wpisowe dla osób wstępujących po raz pierwszy do PTS 30,00 PLN
  • wpisowe, jako "reaktywacja" członkostwa w PTS wynosi 200,00PLN (+ wysokość składki rocznej )

 

UWAGA: Osoby które nie opłaciły składek członkowskich nie mogą otrzymać zaświadczenia o przynależności do PTS, oraz bezpłatnego zaświadczenia o punktach edukacyjnych i nie otrzymają egzemplarzy "Czasopisma Stomatologicznego" lub "Protetyki Stomatologicznej

W górę